>
>
Viết số nguyên, thập phân
Viết số nguyên, thập phân

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học viết số nguyên hoặc thập phân: biết trước cách đọc bằng lời của số, cần ghi ra chính xác số này bằng chữ số. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Lớp 3
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / Nhận biết số
36603
25702
15 phút 25 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác