>
>
>
Đọc số nguyên, thập phân
Đọc số nguyên, thập phân

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học đọc số nguyên hoặc thập phân: cho trước số, cần ghi ra cách đọc bằng lời của số này. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Lớp 3
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
30222
17261
11 phút 1 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác