>
Ngân hàng câu hỏi trực tuyến. Normal Test
Ngân hàng câu hỏi trực tuyến. Normal Test

Cùng Học Phần mềm công cụ cho phép người dùng, giáo viên nhập trực tiếp Ngân hàng câu hỏi trực tuyến (OLDB – Online Question Bank) từ 1 cửa sổ soạn thảo. Câu hỏi là trắc nghiệm, hỗ trợ Media đầy đủ (hình ảnh, bảng biểu, công thức toán học, …).  Chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm (1 đúng nhiều sai và nhiều đúng nhiều sai). Phần mềm sẽ sinh ngẫu nhiên liên tục các bài kiểm tra từ Ngân hàng trực tuyến này. Dạng kiểm tra là kiểm tra trắc nghiệm chuẩn cho phép hiển thị mỗi câu hỏi trên một màn hình.

Nội dung các câu hỏi và đáp án hỗ trợ đầy đủ bảng biểu, công thức toán học và hình ảnh.

Không xác định
Công cụ giáo dục
25911
9689
14 phút 4 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác