>
Ngân hàng câu hỏi trực tuyến. Long Test
Ngân hàng câu hỏi trực tuyến. Long Test

Cùng học Phần mềm công cụ cho phép người dùng, giáo viên nhập trực tiếp Ngân hàng câu hỏi trực tuyến (OLDB – Online Question Bank) từ 1 cửa sổ soạn thảo. Câu hỏi là trắc nghiệm, hỗ trợ Media đầy đủ (hình ảnh, bảng biểu, công thức toán học, …). Hỗ trợ cả câu hỏi dài (câu hỏi dài bao gồm 1 nội dung chính và nhiều câu hỏi phụ). Phần mềm sẽ sinh ngẫu nhiên liên tục các bài kiểm tra từ Ngân hàng trực tuyến này. Dạng kiểm tra là kiểm tra trắc nghiệm đầy đủ cho phép hiển thị tất cả các câu hỏi của bài kiểm tra trên một màn hình.

Nội dung các câu hỏi và đáp án hỗ trợ đầy đủ bảng biểu, công thức toán học và hình ảnh.

Không xác định
Công cụ giáo dục
22189
20302
11 phút 35 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác