>
>
>
Phân loại nhóm
Phân loại nhóm

Các em cần quan sát, nhận biết và chỉ ra được hình ảnh về đồ vật/con vật/hoa quả/cây cối...nào khác loại trong số các hình ảnh xuất hiện trên màn hình bằng cách nhấn chuột/chạm tay lên hình đó. Sau đó khi em nhấn chuột/chạm tay lên hình nào thì sẽ nghe được âm thanh đọc tên gọi của đồ vật/con vật/hoa quả/cây cối... trong ảnh đó.

Mẫu giáo
Nghệ thuật
Mô phỏng
18918
5906
25 phút 44 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác