>
>
>
Các bài toán cổ xưa. Bài toán Babylon
Các bài toán cổ xưa. Bài toán Babylon

Các bài toán được sưu tầm từ các nguồn sách cổ, mang ý nghĩa lịch sử, tìm tòi và sáng tạo. Rất nhiều bài là những vấn đề cho học sinh nghiên cứu, sưu tầm thêm lời giải và tranh luận. Bài đầu tiên: các bài toán của người Babylon cổ. Các bạn tự giải nhé, chúng tôi sẽ góp ý và cùng tranh luận để tìm ra lời giải hay nhất.

THCS
Lớp 7
Toán học
Sách điện tử (Ebook)
Kiến thức chung / Ebook
68230
55288
11 phút 6 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác