>
Công cụ thiết lập bài học mở
Công cụ thiết lập bài học mở

Phần mềm công cụ cho phép người dùng nhập trực tiếp các bài học, ôn luyện, bài giảng trực tuyến theo mô hình mở.

Không xác định
Công cụ giáo dục
Kiến thức chung / Ebook
37180
4
14 phút 5 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác