>
Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng đầy đủ.
Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng đầy đủ.

cùng học - Phần mềm công cụ cho phép người dùng, giáo viên nhập trực tiếp đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm (1 đúng nhiều sai hoặc nhiều đúng nhiều sai). Dạng kiểm tra là kiểm tra trắc nghiệm đầy đủ  cho phép hiển thị tất cả các câu hỏi của đề kiểm tra.

Nội dung các câu hỏi và đáp án hỗ trợ hoàn toán văn bản có khuôn dạng, hỗ trợ bảng biểu, công thức toán học và hình ảnh.

Không xác định
Công cụ giáo dục
34749
33087
16 phút 10 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác