>
>
Phép chia số nguyên cho số thập phân
Phép chia số nguyên cho số thập phân

Cùng Học - Phần mềm công cụ dành cho giáo viên, mô phỏng phép tính chia 1 số nguyên cho 1 số thập phân theo hàng dọc, kết quả là số thập phân. Phần mềm sẽ chuyển mô phỏng về dạng phép chia 2 số nguyên, kết quả thập phân được tính trực tiếp trên màn hình. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
11630
7907
18 phút 23 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác