>
>
Phép chia số thập phân cho số nguyên
Phép chia số thập phân cho số nguyên

Cùng Học - Phần mềm công cụ, mô phỏng phép tính chia 1 số thập phân cho 1 số nguyên theo hàng dọc, kết quả là số thập phân. Kết quả được tính trực tiếp trên màn hình. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
9620
9192
11 phút 26 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác