>
>
Phép chia không nhẩm số nguyên
Phép chia không nhẩm số nguyên

Cùng Học - Phần mềm công cụ, mô phỏng phép tính chia không nhẩm 2 số nguyên theo hàng dọc. Kết quả sẽ tính được thương số và số dư. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
7331
6
13 phút 28 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác