>
>
Phép tính 3 số nguyên theo hàng ngang
Phép tính 3 số nguyên theo hàng ngang

cùng học - Phần mềm công cụ mô phỏng bài toán phép tính số nguyên dành cho giáo viên tiểu học. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
7871
3
20 phút 4 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác