>
>
>
So sánh số tự nhiên và thập phân
So sánh số tự nhiên và thập phân

Phần mềm công cụ mô phỏng bài luyện so sánh hai số nguyên hoặc thập phân. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
11013
5774
14 phút 49 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác