>
>
>
Phân tích số
Phân tích số

cùng học - Phần mềm công cụ mô phỏng bài toán phân tích số tự nhiên dành cho giáo viên tiểu học. Giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào bằng Text File rất đơn giản và thuận tiện.

Tiểu học
Toán học
Công cụ giáo dục
Toán Tiểu học / 4 phép tính
10215
5587
15 phút 49 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác