>
Tìm quan hệ số
Tìm quan hệ số

cùng học Trò chơi công cụ Tìm quan hệ số dành cho giáo viên tự nhập dữ liệu. Dựa trên các quan hệ số cho trước, người chơi cần tìm ra quan hệ này cho một cặp số mới.

Không xác định
Toán học
Công cụ giáo dục
18058
6
15 phút 18 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác