>
>
Chọn số vào bảng
Chọn số vào bảng

cùng học Trò chơi công cụ Chọn số vào bảng dành cho giáo viên tự nhập dữ liệu. Cho trước 1 bảng số có qui luật, hãy tìm hiểu qui luật để chọn số còn thiếu vào bảng.

Không xác định
Toán học
Công cụ giáo dục
15863
8010
22 phút 21 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác