>
>
>
Điền số vào bảng
Điền số vào bảng

cùng học -Trò chơi công cụ Điền số vào bảng dành cho giáo viên tự nhập dữ liệu. Cho trước 1 bảng số có qui luật, hãy tìm hiểu qui luật để điền số còn thiếu vào bảng.

THCS
Toán học
Công cụ giáo dục
12905
1547
24 phút 4 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác