>
>
Luyện trí nhớ toán học
Luyện trí nhớ toán học

cùng học - Trò chơi công cụ Luyện trí nhớ số dành cho giáo viên tự nhập dữ liệu. Trò chơi như sau: cần lật tất cả các ô trên lưới. Muốn thực hiện được trò chơi, cần ghi nhớ để lật được 2 ô liên tục giống nhau.

Không xác định
Toán học
Công cụ giáo dục
39558
5864
21 phút 55 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác