>
Tìm từ. Dành cho giáo viên
Tìm từ. Dành cho giáo viên

cùng học - Phần mềm Tìm từ (hangman) dành cho giáo viên. Tự động sinh các bài luyện từ tệp dữ liệu do người dùng tự nhập. Mỗi tệp là một từ điển từ vựng.

Không xác định
Công cụ giáo dục
Trò chơi giáo dục / Hangman
7184
4833
19 phút 4 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác