>
Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 2
Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 2

cùng học - Phần mềm Ô chữ Việt dành cho Giáo viên. Tự động sinh trò chơi Ô chữ Việt từ các tệp dữ liệu cho người dùng tự nhập. Mỗi tệp là một từ điển từ vựng.

Không xác định
Công cụ giáo dục
Trò chơi giáo dục / Ô chữ Việt
6151
10
13 phút 11 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác