>
Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 1
Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 1

cùng học - Phần mềm Ô chữ Việt dành cho Giáo viên. Tự động sinh trò chơi Ô chữ Việt từ các tệp dữ liệu cho người dùng tự nhập. Mỗi tệp dữ liệu được phép lưu trữ 1 hoặc nhiều ô chữ.

Không xác định
Công cụ giáo dục
Trò chơi giáo dục / Ô chữ Việt
5379
3
21 phút 0 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác