>
>
Thi xác định vị trí các tỉnh, thành phố, biển đảo
Thi xác định vị trí các tỉnh, thành phố, biển đảo

cùng học - Phần mềm trò chơi thi xác định vị trí chính xác của các tỉnh, thành phố, biển đảo của tổ quốc.

Phần mềm dành cho mọi người không phân biệt lứa tuổi và cấp học. 

Không xác định
Địa lý
Trò chơi giáo dục
Trò chơi giáo dục / Bản đồ
14687
13623
24 phút 39 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác