>
>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Luyện thi Tiếng Anh
Tạo đề kiểm tra nhanh Luyện thi Tiếng Anh

cùng học - Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Luyện thi Tiếng Anh. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THPT
Lớp 12
Tiếng Anh
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
8317
5618
17 phút 32 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác