>
>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh 10
Tạo đề kiểm tra nhanh Tiếng Anh 10

cùng học - Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Tiếng Anh 10. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THPT
Lớp 10
Tiếng Anh
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
5470
2424
10 phút 57 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác