>
>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Sinh học 11
Tạo đề kiểm tra nhanh Sinh học 11

cùng học - Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Sinh học 11. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THPT
Lớp 11
Sinh học
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
5377
4684
10 phút 32 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác