>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Hóa học 8
Tạo đề kiểm tra nhanh Hóa học 8

cùng học - Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Hóa học 8. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THCS
Lớp 8
Hóa học
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
8443
2847
12 phút 20 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác