>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Vật lý 11
Tạo đề kiểm tra nhanh Vật lý 11

Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Vật lý 11. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THPT
Lớp 11
Vật lý
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
2963
556
10 phút 26 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác