>
>
>
Tập đếm hình
Tập đếm hình

Bài luyện dành cho giáo viên và học sinh tập đếm. Giáo viên có thể kéo thả các hình bên phải vào khung giữa để cho HS tập đếm.
Nếu muốn xóa bớt hình nào thì GV dùng thao tác kéo thả hình vào thùng giác để xóa bỏ hình đó.

Mẫu giáo
Toán học
Công cụ giáo dục
4521
1282
14 phút 27 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác