>
Soạn thảo văn bản. Bản full
Soạn thảo văn bản. Bản full

cùng học - Phần mềm soạn thảo văn bản dạng HTML, bản Đầy đủ. Phần mềm là một công cụ soạn thảo văn bản hoàn chỉnh, cho phép người dùng tạo các tệp văn bản dạng HTML. Người dùng có thể tạo mới, soạn thảo và ghi tệp văn bản dưới dạng HTML hoặc HTML nén.

Phiên bản Đầy đủ (FULL Edition) có đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao khi soạn thảo HTML. Phiên bản này dành cho người sử dụng có hiểu biết nhất định về HTML.

Không xác định
Công cụ giáo dục
2040
1162
19 phút 31 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác