>
Trắc nghiệm trực tuyến. Dạng kiểm tra đầy đủ
Trắc nghiệm trực tuyến. Dạng kiểm tra đầy đủ

Phần mềm công cụ cho phép người dùng, giáo viên nhập trực tiếp đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm (1 đúng nhiều sai hoặc nhiều đúng nhiều sai). Dạng kiểm tra là Kiểm tra trắc nghiệm đầy đủ: Cho phép làm tất cả các câu hỏi theo thứ tự bất kỳ trong thời gian cho phép.

Không xác định
Công cụ giáo dục
11592
1859
29 phút 27 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác