Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 28/06/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Ngô Quang Nghiệp

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A1 - Toán học   12A4 - Toán học      
2 12A1 - Toán học   12A4 - Toán học      
3 12A4 - Toán học   12A5 - Toán học      
4 12A4 - Toán học   12A5 - Toán học      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A4 - Toán học(c) 12A5 - Toán học(c)        
2 12A4 - Toán học(c) 12A5 - Toán học(c)        
3 12A1 - Toán học(c) 12A1 - Toán học(c)        
4 12A1 - Toán học(c) 12A1 - Toán học(c)        
5 HOP          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 28-06-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net