Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 28/06/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Vi Thị Hoài Mơ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           HOP
2           HOP
3 12A3 - Lịch sử   12A2 - Lịch sử      
4 12A3 - Lịch sử   12A2 - Lịch sử      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A2 - Lịch sử(c)   HOP  
2     12A2 - Lịch sử(c)   HOP  
3     12A3 - Lịch sử(c)      
4     12A3 - Lịch sử(c)      
5 HOP     HOP HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 28-06-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net