Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lương Thị Diệp                                                            
Nguyễn Thị Hồng Duyên       12A4 12A3       11A4 11A1 11A4 12A4       12A4 12A3     11A5 11A5   12A3   11A4 11A5     11A1 12A4
Lê Thị Giang           12A1 12A2 11A4   11A5 12A3   11A1 11A2   10A5 10A4 12A5 12A4                   11A3 12A5
Trần Thị Hương Giang HOP 11A3 10A1 10A5 10A5 HOP 10A2 10A2 11A2 10A5 HOP   10A1     HOP HOP HOP HOP HOP HOP 10A1 11A3     11A2   11A3   10A5
Nguyễn Thị Thúy Hằng   HOP 11A5     HOP HOP HOP HOP HOP 10A3   11A3     11A1 11A2 11A4 11A5 12A2 11A1 11A3 10A3 12A1 12A4 12A3 12A5 11A2 11A4  
Phạm Thùy Linh   12A2 12A2 10A1 10A3 HOP 10A1 10A5 12A2 12A2 HOP 12A2 12A2 10A1   HOP HOP HOP HOP HOP HOP 10A5 10A5 10A3 10A3 HOP 10A3 10A1 10A5 10A1
Nguyễn Thị Hồng Liên HOP 10A1 10A4     10A1   10A3   10A4 12A1 10A5 10A5 10A4 10A3 10A3   12A1 12A1 12A5 10A5 12A5 10A1     12A5        
Đỗ Thu Uyên HOP   11A3         11A2 10A1 10A2     10A3 10A3 10A2 10A2 10A3 10A1   11A1 10A1         HOP HOP HOP HOP  
Vũ Thị Minh   11A4     11A1 11A2 11A4 11A1 10A5   11A2 11A4       11A4 11A4 10A5 11A1 11A2 11A2 11A2   11A4 11A1 10A5 10A5 11A1 11A2  
Nguyễn Thị Mây   12A4 12A4 10A3   HOP HOP HOP HOP HOP HOP 10A3   12A2   HOP   12A2 10A3 10A3 HOP   12A4   12A2 HOP   12A2 12A4 10A3
Vi Thị Hoài Mơ HOP HOP HOP HOP   12A5                 12A2             12A2 12A5     HOP HOP HOP HOP  
Phan Thị Mừng                     HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP                  
Trần Thị Nguyệt     11A2 11A5   10A5 11A1 12A4 11A5   12A4 11A3 11A2 11A1 12A5 12A2   11A3 12A5 10A5 11A4   12A2     11A4 12A2 12A4 12A5  
Nguyễn Thị Kim Oanh   HOP   12A3 11A4 11A4   11A5 12A4   11A3     12A4 11A1 11A5 12A4   11A3 11A3 12A3 11A5   11A1 HOP 11A1 11A4 12A3 HOP  
Nguyễn Thị Ích HOP 10A2       10A2 11A2 12A2     10A2 11A2       11A2 12A2       12A2   11A2 10A2   12A2       10A2
Tống Thanh Thủy   HOP 12A1     HOP 10A5       10A4 12A1 12A3 11A4       12A4 10A4 12A3 12A4       10A5       11A5 12A3
Nguyễn Thị Ánh Tuyết   HOP 10A3 12A1 12A1 HOP 10A4   12A3   HOP   10A2     10A1 10A2 10A3   10A4 HOP 12A3   10A1   12A1 12A3   10A1 12A1
Lê Thị Hồng Tuyết   HOP HOP     12A2   10A1   12A1 12A2       12A1   11A1 10A2 10A1 10A1     11A1   10A2 10A2     12A1 11A1
Phạm Tiến Hiệp   11A2                                               HOP HOP HOP HOP HOP
Đinh Tường Vy                                         HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP  
La Xuân Đào   12A3       11A3 12A5 12A5     HOP 12A3     11A5 HOP HOP HOP HOP HOP HOP     12A4     12A4     11A5
Lý Văn Hoàng     11A4 11A3 11A5                                       HOP         12A2
Nguyễn Ngọc Anh   11A1   11A4   HOP   11A3 11A3 HOP 11A1 11A1 11A4 10A2 10A1 11A3 11A3 11A1 11A4 10A2 11A3 11A1 11A4   10A1     11A4   11A4
Nguyễn Xuân Dương   10A4     11A3           11A5 11A5 10A4 11A3 11A3 10A4 11A5 11A5 10A2   10A2 10A2 10A4 11A3 11A5 11A3 11A3 11A5 10A2 HOP
Phạm Văn Huân     10A2 10A4 10A1 HOP   12A3 10A4 10A3 HOP 10A2 11A5 12A5 10A5 HOP 10A1 11A2 10A5 11A4 HOP 10A3 10A2 10A5 10A4 10A3 10A1 12A5 12A3  
Cao Duy Hùng HOP HOP   10A2 10A2 HOP         HOP     HOP   HOP         HOP         HOP 10A2 10A2    
Nguyễn Bá Linh   10A3   12A2   10A4 12A1   10A3 12A5 HOP   12A5 12A1   12A5   10A4 12A2         12A2 12A1   12A1 10A4 10A3 10A4
Trần Đình Long   HOP 11A1   12A2 11A1 11A3     12A4           HOP HOP   HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP 12A4   12A1    
Trịn Đình Lương         12A5 12A3 12A3   12A1 10A1 10A1 10A1     12A3 12A3 12A5       12A1 12A1   12A5 12A5 HOP HOP HOP HOP  
Ngô Quang Nghiệp HOP 12A1 12A5 12A5 12A4 12A4 12A4 12A1 12A5 12A3 12A5 12A5 12A1 12A3 12A4 12A1 12A1 12A3 12A3 12A4 12A5 12A4 12A1 12A3 12A3 HOP HOP HOP HOP  
Đàm Ngọc Quang   11A5     11A2 11A5 HOP 10A4 HOP 11A2   10A4   11A5 11A2           10A4       11A2 10A4 11A2     11A2
Nguyễn Trọng Thoại       11A1 HOP HOP HOP HOP   HOP                                       HOP
Trương Mạnh Tiến   10A5 10A5     10A3 10A3   10A2 11A4 10A5     10A5 10A4 HOP HOP HOP HOP HOP 10A3 10A4   11A2   10A1 10A4 10A3 10A4 HOP
Phạm Xuân Tùng                                                            
Cao Quý Đông   HOP HOP HOP   HOP HOP HOP   HOP HOP HOP HOP   HOP HOP     HOP HOP HOP     11A5   HOP 11A5   HOP  
Cao Văn Đồng   12A5 12A3 11A2 10A4 HOP 11A5   11A1 11A3 HOP   12A4   11A4 HOP 10A5   11A2 12A1 HOP 11A4 11A5 10A4 11A3 HOP 11A1 10A5 12A2 11A3

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net