Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 21/06/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1 Hóa(c) - C.Tuyết(H) Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - C.Minh Văn(c) - T.Lương Văn(c) - C.Mây
2 Hóa(c) - C.Tuyết(H) Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - C.Minh Văn(c) - T.Lương Văn(c) - C.Mây
3 Sinh(c) - C.Tuyết(S) Văn(c) - T.Lương Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD) Sử(c) - C.Thủy
4 Sinh(c) - C.Tuyết(S) Văn(c) - T.Lương Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD) Sử(c) - C.Thủy
5          
T.3 1 Toán(c) - T.Nghiệp Địa lí 2 - T.Long Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD) Tiếng anh(c) - C.Oanh
2 Toán(c) - T.Nghiệp Địa lí 2 - T.Long Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD) Tiếng anh(c) - C.Oanh
3 Tiếng anh(c) - C.Oanh Văn(c) - T.Lương Toán(c) - C.Tường Vy Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Thủy
4 Tiếng anh(c) - C.Oanh Văn(c) - T.Lương Toán(c) - C.Tường Vy Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Thủy
5          
T.4 1 Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - C.Tường Vy Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp
2 Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - C.Tường Vy Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp
3 Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Mơ Tiếng trung(c) - C.Ích Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD)
4 Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Mơ Tiếng trung(c) - C.Ích Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD)
5          
T.5 1 Tiếng anh(c) - C.Oanh Sử(c) - C.Mơ Toán(c) - C.Tường Vy Toán(c) - T.Nghiệp GDCD(c) - C.Giang(GD)
2 Tiếng anh(c) - C.Oanh Sử(c) - C.Mơ Toán(c) - C.Tường Vy Toán(c) - T.Nghiệp GDCD(c) - C.Giang(GD)
3 Lý(c) - C.Giang(lý) Toán(c) - C.Tường Vy Tiếng trung(c) - C.Ích Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp
4 Lý(c) - C.Giang(lý) Toán(c) - C.Tường Vy Tiếng trung(c) - C.Ích Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp
5          
T.6 1          
2          
3          
4          
5          
T.7 1          
2          
3          
4          
5          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-06-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net