Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 21/06/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1 Văn - T.Lương GDCD - C.Giang(GD) Sử - C.Mơ Địa - T.Huân Sử - C.Thủy
2 Văn - T.Lương GDCD - C.Giang(GD) Sử - C.Mơ Địa - T.Huân Sử - C.Thủy
3 Tiếng anh - C.Oanh Địa lí 2 - T.Long Tiếng trung - C.Ích Văn - T.Lương Văn - C.Mây
4 Tiếng anh - C.Oanh Địa lí 2 - T.Long Tiếng trung - C.Ích Văn - T.Lương Văn - C.Mây
5          
T.3 1 Văn - T.Lương Toán - C.Tường Vy Địa - T.Huân GDCD - C.Giang(GD) Tiếng anh - C.Oanh
2 Văn - T.Lương Toán - C.Tường Vy Địa - T.Huân GDCD - C.Giang(GD) Tiếng anh - C.Oanh
3 Sinh - C.Tuyết(S) GDCD - C.Giang(GD) Toán - C.Tường Vy Văn - T.Lương Văn - C.Mây
4 Sinh - C.Tuyết(S) GDCD - C.Giang(GD) Toán - C.Tường Vy Văn - T.Lương Văn - C.Mây
5          
T.4 1 Toán - T.Nghiệp Tiếng trung - C.Ích Toán - C.Tường Vy Tiếng anh - C.Oanh Sử - C.Thủy
2 Toán - T.Nghiệp Tiếng trung - C.Ích Toán - C.Tường Vy Tiếng anh - C.Oanh Sử - C.Thủy
3 Tiếng anh - C.Oanh Toán - C.Tường Vy Sử - C.Mơ Toán - T.Nghiệp Địa - T.Huân
4 Tiếng anh - C.Oanh Toán - C.Tường Vy Sử - C.Mơ Toán - T.Nghiệp Địa - T.Huân
5          
T.5 1 Lý - C.Giang(lý) Địa lí 2 - T.Long Tiếng trung - C.Ích Sử - C.Thủy Toán - T.Nghiệp
2 Lý - C.Giang(lý) Địa lí 2 - T.Long Tiếng trung - C.Ích Sử - C.Thủy Toán - T.Nghiệp
3 Toán - T.Nghiệp Sử - C.Mơ Toán - C.Tường Vy Văn - T.Lương Tiếng anh - C.Oanh
4 Toán - T.Nghiệp Sử - C.Mơ Toán - C.Tường Vy Văn - T.Lương Tiếng anh - C.Oanh
5          
T.6 1 Hóa - C.Tuyết(H) Sử - C.Mơ GDCD - C.Giang(GD) Địa - T.Huân Toán - T.Nghiệp
2 Hóa - C.Tuyết(H) Sử - C.Mơ GDCD - C.Giang(GD) Địa - T.Huân Toán - T.Nghiệp
3 Tiếng anh - C.Oanh Toán - C.Tường Vy Tiếng trung - C.Ích Toán - T.Nghiệp GDCD - C.Giang(GD)
4 Tiếng anh - C.Oanh Toán - C.Tường Vy Tiếng trung - C.Ích Toán - T.Nghiệp GDCD - C.Giang(GD)
5          
T.7 1 Lý - C.Giang(lý) Văn - T.Lương Tiếng trung - C.Ích Toán - T.Nghiệp Địa - T.Huân
2 Lý - C.Giang(lý) Văn - T.Lương Tiếng trung - C.Ích Toán - T.Nghiệp Địa - T.Huân
3 Toán - T.Nghiệp Tiếng trung - C.Ích Địa - T.Huân Sử - C.Thủy GDCD - C.Giang(GD)
4 Toán - T.Nghiệp Tiếng trung - C.Ích Địa - T.Huân Sử - C.Thủy GDCD - C.Giang(GD)
5 SHL - C.Tuyết(H) SHL - C.Hằng SHL - C.Minh SHL - C.Giang(GD) SHL - C.Giang(lý)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-06-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net