Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 25/10/2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 C.Diệp Lương Thị Diệp Nữ  
2 C.Duyên Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ  
3 C.Giang(GD) Lê Thị Giang Nữ  
4 C.Giang(lý) Trần Thị Hương Giang Nữ  
5 C.Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ  
6 C.Linh Phạm Thùy Linh Nữ  
7 C.Liên(A) Nguyễn Thị Hồng Liên Nữ  
8 C.Uyên Đỗ Thu Uyên Nữ  
9 C.Minh Vũ Thị Minh Nữ  
10 C.Mây Nguyễn Thị Mây Nữ  
11 C.Mơ Vi Thị Hoài Mơ Nữ  
12 C.Mừng Phan Thị Mừng Nữ  
13 C.Nguyệt Trần Thị Nguyệt Nữ  
14 C.Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ  
15 C.Ích Nguyễn Thị Ích Nam  
16 C.Thủy Tống Thanh Thủy Nữ  
17 C.Tuyết(H) Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ  
18 C.Tuyết(S) Lê Thị Hồng Tuyết Nữ  
19 T.Hiệp Phạm Tiến Hiệp Nam  
20 C.Tường Vy Đinh Tường Vy Nữ  
21 C.Đào La Xuân Đào Nữ  
22 T.Hoàng Lý Văn Hoàng Nam  
23 T. Anh Nguyễn Ngọc Anh Nam  
24 T.Dương Nguyễn Xuân Dương Nam  
25 T.Huân Phạm Văn Huân Nam  
26 T.Hùng Cao Duy Hùng Nam  
27 T.Linh Nguyễn Bá Linh Nam  
28 T.Long Trần Đình Long Nam  
29 T.Lương Trịn Đình Lương Nam  
30 T.Nghiệp Ngô Quang Nghiệp Nam  
31 T.Quang Đàm Ngọc Quang Nam  
32 T.Thoại Nguyễn Trọng Thoại Nam  
33 T.Tiến Trương Mạnh Tiến Nam  
34 T.Tùng Phạm Xuân Tùng Nam  
35 T.Đông Cao Quý Đông Nam  
36 T.Đồng Cao Văn Đồng Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 24-10-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net