Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 Chào cờ Chào cờ Xã hội  
2 CN Công nghệ Xã hội  
3 GDCD GDCD Xã hội  
4 GDCD(c) GDCD(c) Tự nhiên  
5 GDQP GDQP Xã hội  
6 Hóa Hóa học Xã hội  
7 Hóa(c) Hóa học(c) Tự nhiên  
8 Sử Lịch sử Xã hội  
9 Sử(c) Lịch sử(c) Tự nhiên  
10 Nghề Nghề Tự nhiên  
11 Sinh Sinh học Xã hội  
12 Văn Ngữ văn Xã hội  
13 SHL Sinh hoạt Xã hội  
14 TD Thể dục Xã hội  
15 Tin Tin học Xã hội  
16 Sinh(c) Sinh học(c) Tự nhiên  
17 Tiếng anh Ngoại ngữ Xã hội  
18 Tiếng anh(c) Ngoại ngữ(c) Tự nhiên  
19 Tiếng trung Ngoại ngữ 2 Xã hội  
20 Tiếng trung(c) Ngoại ngữ 2(c) Tự nhiên  
21 Toán Toán học Xã hội  
22 Toán(c) Toán học(c) Tự nhiên  
23 Văn(c) Ngữ văn(c) Tự nhiên  
24 Vật lí Xã hội  
25 Lý(c) Vật lí(c) Tự nhiên  
26 Địa Địa lí Xã hội  
27 Địa(c) Địa lí(c) Tự nhiên  
28 Toán học 2 Toán học 2 Tự nhiên  
29 Ngữ văn 2 Ngữ văn 2 Xã hội  
30 Sinh học 2 Sinh học 2 Tự nhiên  
31 Địa lí 2 Địa lí 2 Tự nhiên  
32 Lịch sử 2 Lịch sử 2 Tự nhiên  
33 Hóa học 2 Hóa học 2 Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net