Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A1 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(3), Lịch sử(2), Sinh học(3), Ngữ văn(3), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(4), Vật lí(3), Địa lí(3) 29
10A2 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(2), Lịch sử(2), Sinh học(3), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ 2(4), Toán học(4), Vật lí(2), Địa lí(3) 29
10A3 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(2), Lịch sử(2), Sinh học(3), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(4), Vật lí(3), Địa lí(3) 29
10A4 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(2), Lịch sử(2), Sinh học(3), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(4), Vật lí(3), Địa lí(3) 29
10A5 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(2), Lịch sử(2), Sinh học(3), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(4), Vật lí(3), Địa lí(3) 29
11A1 Công nghệ(2), GDCD(1), GDQP(1), Hóa học(2), Lịch sử(1), Sinh học(2), Ngữ văn(5), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(5), Vật lí(2), Địa lí(2) 29
11A2 Công nghệ(2), GDCD(1), GDQP(1), Hóa học(2), Lịch sử(1), Sinh học(1), Ngữ văn(6), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ 2(4), Toán học(5), Vật lí(2), Địa lí(1) 29
11A3 Công nghệ(2), GDCD(1), GDQP(1), Hóa học(2), Lịch sử(1), Sinh học(1), Ngữ văn(6), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(5), Vật lí(3), Địa lí(1) 29
11A4 Công nghệ(2), GDCD(1), GDQP(1), Hóa học(2), Lịch sử(1), Sinh học(1), Ngữ văn(6), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(5), Vật lí(3), Địa lí(1) 29
11A5 Công nghệ(2), GDCD(1), GDQP(1), Hóa học(2), Lịch sử(1), Sinh học(1), Ngữ văn(6), Sinh hoạt(1), Tin học(2), Ngoại ngữ(3), Toán học(3), Vật lí(3), Địa lí(1), Toán học 2(2) 29
12A1 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(3), Lịch sử(2), Sinh học(3), Ngữ văn(3), Sinh hoạt(1), Tin học(1), Ngoại ngữ(3), Toán học(6), Vật lí(4), Địa lí(1) 29
12A2 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(3), Lịch sử(2), Sinh học(2), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(1), Ngoại ngữ 2(4), Toán học(6), Vật lí(3), Địa lí(1) 29
12A3 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(3), Lịch sử(2), Sinh học(2), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(1), Ngoại ngữ(3), Toán học(6), Vật lí(3), Địa lí(2) 29
12A4 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(3), Lịch sử(2), Sinh học(2), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(1), Ngoại ngữ(3), Toán học(6), Vật lí(3), Địa lí(2) 29
12A5 Công nghệ(1), GDCD(1), Hóa học(3), Lịch sử(2), Sinh học(2), Ngữ văn(4), Sinh hoạt(1), Tin học(1), Ngoại ngữ(3), Toán học(6), Vật lí(3), Địa lí(2) 29

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net