Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Lương Thị Diệp 0 0
Nguyễn Thị Hồng Duyên Vật lí(c) 11A1(2), 11A4(2), 11A5(2) 6 6
Lê Thị Giang 0 0
Trần Thị Hương Giang Vật lí 10A1(0), 10A2(0), 10A5(0), 11A2(2), 11A3(0) 4 4
Vật lí(c) 11A3(2)
Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0
Phạm Thùy Linh Toán học(c) 12A2(2) 2 2
Nguyễn Thị Hồng Liên Ngoại ngữ(c) 12A1(2), 12A5(2) 4 4
Đỗ Thu Uyên 0 0
Vũ Thị Minh Ngữ văn(c) 11A1(2), 11A2(2), 11A4(2) 6 6
Nguyễn Thị Mây Ngữ văn(c) 11A3(2), 11A5(2), 12A2(2), 12A4(2) 8 8
Vi Thị Hoài Mơ Lịch sử(c) 12A2(4), 12A5(2) 6 6
Phan Thị Mừng 0 0
Trần Thị Nguyệt Hóa học(c) 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2) 10 10
Nguyễn Thị Kim Oanh Ngoại ngữ(c) 11A1(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 12A3(2), 12A4(2) 12 12
Nguyễn Thị Ích Ngoại ngữ 2(c) 11A2(2), 12A2(2) 4 4
Tống Thanh Thủy Lịch sử(c) 12A3(2), 12A4(4) 6 6
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hóa học(c) 12A1(2) 2 2
Lê Thị Hồng Tuyết Sinh học(c) 11A1(2), 12A1(2) 4 4
Phạm Tiến Hiệp Thể dục 11A4(2), 11A5(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2) 14 14
Đinh Tường Vy 0 0
La Xuân Đào Nghề 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2) 6 6
Lý Văn Hoàng GDQP 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 11A3(0), 11A4(0), 11A5(0), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2) 20 20
Nguyễn Ngọc Anh Toán học(c) 11A1(2), 11A3(4), 11A4(4) 10 10
Nguyễn Xuân Dương 0 0
Phạm Văn Huân Địa lí(c) 12A3(2), 12A5(2) 4 4
Cao Duy Hùng 0 0
Nguyễn Bá Linh Vật lí(c) 12A1(2) 2 2
Trần Đình Long Địa lí(c) 12A2(2), 12A4(2) 4 4
Trịn Đình Lương Ngữ văn(c) 12A1(2), 12A3(4), 12A5(2) 8 8
Ngô Quang Nghiệp Toán học(c) 12A1(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(4) 10 10
Đàm Ngọc Quang Toán học(c) 11A2(4) 4 4
Nguyễn Trọng Thoại Thể dục 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2) 16 16
Trương Mạnh Tiến Nghề 11A1(2), 11A2(2) 4 4
Phạm Xuân Tùng 0 0
Cao Quý Đông Toán học(c) 11A5(4) 4 4
Cao Văn Đồng 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net