Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 25/10/2021

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10A4 50 4 10A4 50
5 10A5 50 5 10A5 50
6 11A1 50 6 11A1 50
7 11A2 50 7 11A2 50
8 11A3 50 8 11A3 50
9 11A4 50 9 11A4 50
10 11A5 50 10 11A5 50
11 12A1 50 11 12A1 50
12 12A2 50 12 12A2 50
13 12A3 50 13 12A3 50
14 12A4 50 14 12A4 50
15 12A5 50 15 12A5 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 24-10-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net