Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 27/06/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1 Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng anh(c) - C.Oanh Địa(c) - T.Long Địa(c) - T.Huân
2 Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng anh(c) - C.Oanh Địa(c) - T.Long Địa(c) - T.Huân
3 Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng trung(c) - C.Ích Địa(c) - T.Huân Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - C.Linh
4 Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng trung(c) - C.Ích Địa(c) - T.Huân Tiếng anh(c) - C.Oanh Toán(c) - C.Linh
5          
T.3 1 Văn(c) - T.Lương Sử(c) - C.Mơ GDCD(c) - C.Giang(GD) Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng anh(c) - C.Liên(A)
2 Văn(c) - T.Lương Sử(c) - C.Mơ GDCD(c) - C.Giang(GD) Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng anh(c) - C.Liên(A)
3 Lý(c) - T.Linh Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - C.Linh GDCD(c) - C.Giang(GD) Sử(c) - C.Mơ
4 Lý(c) - T.Linh Toán(c) - T.Nghiệp Toán(c) - C.Linh GDCD(c) - C.Giang(GD) Sử(c) - C.Mơ
5          
T.4 1          
2          
3          
4          
5          
T.5 1          
2          
3          
4          
5          
T.6 1          
2          
3          
4          
5          
T.7 1          
2          
3          
4          
5          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 28-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net