Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 17/01/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1 Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Lý(c) - C.Giang(lý) Vật lí 2(c) - C.Duyên Lý(c) - T.Linh Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Nguyệt Toán(c) - T.Quang Ngữ văn 2 - C.Minh Toán(c) - T. Anh Địa lí 2 - T.Long Sinh(c) - C.Tuyết(S) Tiếng trung(c) - C.Ích Tiếng anh(c) - C.Oanh Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh
2 Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Lý(c) - C.Giang(lý) Vật lí 2(c) - C.Duyên Lý(c) - T.Linh Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Nguyệt Toán(c) - T.Quang Ngữ văn 2 - C.Minh Toán(c) - T. Anh Địa lí 2 - T.Long Sinh(c) - C.Tuyết(S) Tiếng trung(c) - C.Ích Tiếng anh(c) - C.Oanh Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh
3 Sinh học 2 - C.Đào Tiếng trung(c) - C.Ích Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Diệp Lý(c) - C.Giang(lý) Lý(c) - C.Duyên Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T. Anh Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - T.Quang Lý(c) - T.Linh Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh Tiếng anh(c) - C.Oanh Tiếng anh(c) - C.Liên(A)
4 Sinh học 2 - C.Đào Tiếng trung(c) - C.Ích Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Diệp Lý(c) - C.Giang(lý) Lý(c) - C.Duyên Văn(c) - C.Minh Toán(c) - T. Anh Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - T.Quang Lý(c) - T.Linh Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh Tiếng anh(c) - C.Oanh Tiếng anh(c) - C.Liên(A)
5                              
T.3 1           Nghề - T.Tiến   Nghề - C.Đào   Nghề - C.Đào .          
2           Nghề - T.Tiến   Nghề - C.Đào   Nghề - C.Đào .          
3           Nghề - T.Tiến   Nghề - C.Đào   Nghề - C.Đào .          
4                              
5                              
T.4 1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
T.5 1             Nghề - T.Tiến                
2             Nghề - T.Tiến                
3             Nghề - T.Tiến                
4                              
5                              
T.6 1                 Nghề - C.Đào            
2                 Nghề - C.Đào            
3                              
4                              
5                              
T.7 1                              
2                              
3                              
4                              
5                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-01-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net