Trường : Số 3 Bảo Thắng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/12/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
T.2 1 Hóa(c) - C.Tuyết(H) Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T. Anh Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Văn(c) - C.Minh Toán(c) - C.Linh Toán(c) - T.Hùng Sử(c) - C.Thủy Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Nguyệt Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - T.Lương Tiếng anh(c) - C.Mừng GDCD(c) - C.Giang(GD)
2 Hóa(c) - C.Tuyết(H) Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T. Anh Tiếng anh(c) - C.Liên(A) Văn(c) - C.Minh Toán(c) - C.Linh Toán(c) - T.Hùng Sử(c) - C.Thủy Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Nguyệt Tiếng trung(c) - C.Ích Văn(c) - T.Lương Tiếng anh(c) - C.Mừng GDCD(c) - C.Giang(GD)
3 Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng trung(c) - C.Ích Ngữ văn 2 - T.Lương Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T. Anh Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - C.Tường Vy Toán(c) - C.Linh Văn(c) - C.Minh Lý(c) - C.Duyên Văn(c) - C.Mây Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD) Tiếng anh(c) - C.Mừng
4 Toán(c) - T.Nghiệp Tiếng trung(c) - C.Ích Ngữ văn 2 - T.Lương Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T. Anh Sinh(c) - C.Tuyết(S) Địa lí 2 - T.Long Toán(c) - C.Tường Vy Toán(c) - C.Linh Văn(c) - C.Minh Lý(c) - C.Duyên Văn(c) - C.Mây Địa(c) - T.Huân GDCD(c) - C.Giang(GD) Tiếng anh(c) - C.Mừng
5                              
T.3 1 Văn(c) - T.Lương Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Mừng Tiếng anh(c) - C.Liên(A)   Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Mơ Địa lí 2 - T.Long Ngữ văn 2 - C.Mây Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Nguyệt GDCD(c) - C.Giang(GD) Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T. Anh Địa(c) - T.Huân
2 Văn(c) - T.Lương Toán(c) - T.Quang Tiếng anh(c) - C.Mừng Tiếng anh(c) - C.Liên(A)   Toán(c) - C.Linh Sử(c) - C.Mơ Địa lí 2 - T.Long Ngữ văn 2 - C.Mây Toán(c) - C.Tường Vy Hóa(c) - C.Nguyệt GDCD(c) - C.Giang(GD) Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T. Anh Địa(c) - T.Huân
3 Lý(c) - T.Linh Ngữ văn 2 - C.Minh Toán(c) - T. Anh Toán(c) - T.Quang   Lý(c) - C.Duyên Toán(c) - T.Hùng Toán(c) - C.Tường Vy Sử(c) - C.Mơ Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp Địa(c) - T.Long Địa(c) - T.Huân Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh
4 Lý(c) - T.Linh Ngữ văn 2 - C.Minh Toán(c) - T. Anh Toán(c) - T.Quang   Lý(c) - C.Duyên Toán(c) - T.Hùng Toán(c) - C.Tường Vy Sử(c) - C.Mơ Sử(c) - C.Thủy Toán(c) - T.Nghiệp Địa(c) - T.Long Địa(c) - T.Huân Văn(c) - C.Mây Toán(c) - C.Linh
5                              
T.4 1 Tiếng anh(c) - C.Mừng       Tiếng anh(c) - C.Liên(A)   Ngữ văn 2 - C.Mây   Toán(c) - C.Linh   Văn(c) - T.Lương Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Thủy Địa(c) - T.Huân
2 Tiếng anh(c) - C.Mừng       Tiếng anh(c) - C.Liên(A)   Ngữ văn 2 - C.Mây   Toán(c) - C.Linh   Văn(c) - T.Lương Toán(c) - T.Quang Toán(c) - T.Nghiệp Sử(c) - C.Thủy Địa(c) - T.Huân
3 Toán(c) - T.Nghiệp       Toán(c) - T. Anh   Toán(c) - T.Hùng   Tiếng anh(c) - C.Liên(A)   Lý(c) - C.Duyên Tiếng trung(c) - C.Ích Sử(c) - C.Thủy Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - T.Lương
4 Toán(c) - T.Nghiệp       Toán(c) - T. Anh   Toán(c) - T.Hùng   Tiếng anh(c) - C.Liên(A)   Lý(c) - C.Duyên Tiếng trung(c) - C.Ích Sử(c) - C.Thủy Tiếng anh(c) - C.Mừng Văn(c) - T.Lương
5                              
T.5 1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
T.6 1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
T.7 1                              
2                              
3                              
4                              
5                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 04-12-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net