>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Sinh học 10
Tạo đề kiểm tra nhanh Sinh học 10

cùng học - Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Sinh học 10. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THPT
Lớp 10
Sinh học
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
3367
1538
9 phút 56 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác