>
>
>
Tạo đề kiểm tra nhanh Vật lý 6
Tạo đề kiểm tra nhanh Vật lý 6

cùng học - Phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Sơ đồ Test do người dùng nhập trực tiếp hoặc từ mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi Vật lý 6. Kết quả cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình và ghi ra File.

THCS
Lớp 6
Vật lý
Công cụ giáo dục
Ngân hàng câu hỏi / Đề kiểm tra
5747
3695
12 phút 34 giây

Mã kiểm tra: Mã kiểm tra    
 
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ

Quên mật khẩu | Đăng ký mới


Bài học khác